Naše agentura se zabývá právními překlady z/do českého jazyka do/z angličtiny a španělštiny. Pro klienty nabízíme kvalitní businessové řešení. Služby poskytujeme pouze podnikatelům. Hlavním překladatelem a tlumočníkem je právník Mgr. Petr Sojka.

Co přesně děláme?

Překládáme smlouvy, memoranda, výpisy z různých rejstříků, zápisy z jednání statutárních a kontrolních orgánů i další právní listiny. Tlumočíme klíčová jednání s obchodními partnery, prezentace i konference.

Proč si vybrat ke spolupráci právě nás?

Rozhodně nejsme nejlevnější ani nejrychlejší. Kvalita je pro nás nejdůležitější, proto se snažíme dodržovat mezinárodní standardy překladů a tlumočení a dosáhnout tak výsledků, za které se nemusíme stydět. Preferujeme práci pro naše stálé klienty, proto se nezlobte, pokud z kapacitních důvodů dojde k odmítnutí Vaší poptávky.

Ceník

Žádný ceník nemáme. Každou zakázku kalkulujeme individuálně v závislosti na aktuálním časovém vytížení členů týmu, očekávané době dodání a náročnosti práce. Ke všem cenám účtujeme DPH v platné výši. U nových klientů požadujeme předem splatnou zálohu ve výši 70 % z ceny zakázky. Platby v hotovosti nepřijímáme.

Kontaktní a fakturační údaje:

Mgr. Petr Sojka, Viklefova 7, 130 00 Praha 3

IČO: 76559611, DIČ: CZ8812225785

Tel.: 00420-737-88-67-15

Na úvod preferujeme telefonickou komunikaci, následně Vám sdělíme kontaktní e-mail. Případnou schůzku je třeba vždy dohodnout předem.

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku, kdy příslušným úřadem je Úřad městské části Praha 3.